Föreningen

Egyptologiska Sällskapet i Finland grundades 1969 av professor Rostislav Holthoer (1937-1997) för att befrämja egyptologin och kännedomen om det forna Egypten i Finland, genom att tillhandahålla expertis och genom att finansiellt understöda forskning på området. I samband med sällskapets månatliga möten arrangeras öppna föredrag om olika egyptologiska teman. Sällskapet ordnar dessutom utställningar i Finland och studieresor till Egypten och till egyptologiska samlingar runt om i världen.

Sällskapet anskaffar vetenskaplig litteratur som stöder studierna i egyptologi. Boksamlingen är deponerad i Helsingfors universitets bibliotek (Kajsahuset, Fabiansgatan 30). Sällskapet har även en stor diasamling som fåtts i arv av professor Holthoer. Sällskapet har givits också Dr Jaana Toivari-Viitalas vetenskapliga arv (böcker, bilder och de vetenskapliga skrifterna). Dessutom äger sällskapet en del museiobjekt varav några senast var utställda i Lovisa i samband med utställningen ”Egypten!” (15.5.-13.9.2009).

Egyptologiska Sällskapet i Finland är medlem i de Vetenskapliga samfundens delegation.

Alla som är intresserade av det forna Egypten kan ansöka om medlemsskap (på finska). Den årliga medlemsavgiften uppgår för närvarande till 25 € (10 € för studenter, ständigt medlemskap 400 €)