Rostislav Holthoer – suomalaisen egyptologian isä

Rostislav HolthoerSuomen Egyptologisen Seuran perustaja, Rostislav Holthoer (29.7.1937 – 28.4.1997) oli myös suomalaisen egyptologian isä. Suoritettuaan humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1962 hän siirtyi egyptologiaan erikoistuakseen Upsalan yliopistoon, jossa hänen egyptiläistä keramiikkaa käsittelevä väitöskirjansa New Kingdom Pharaonic Sites. The Pottery tarkastettiin vuonna 1977. Pian tämän jälkeen hänet määrättiin hoitamaan Upsalan yliopiston egyptologian professorin virkaa, johon hänet nimettiin 1.7.1980.

Helsingin yliopistossa professori Holthoer toimi jatkuvasti tuntiopettajana vuodesta 1968 alkaen. Vuonna 1979 hänet nimitettiin Helsingissä egyptologian dosentiksi ulkomaisten virkatehtäviensä ohella. Hänen ansiostaan egyptologiaa on voinut Helsingin yliopistossa opiskella sivuaineena syksystä 1987 alkaen ja täysmääräisenä oppiaineena syksystä 1990 alkaen. Suomalaisen egyptologian opetuksen edistämiseksi Holthoer tuotti oppimateriaalia suomeksi, mm. Muinaisen egyptin kielioppi (3. uud. painos 1993). Professori Holthoerin henkilökohtaisia ponnisteluja egyptologian yliopistoaineen säilymisen varmistamiseksi Suomessa ovat jatkaneet hänen oppilaansa. Suomen Egyptologinen Seura on myös osaltaan jatkanut perustajansa roolia egyptologian opetuksen ja tutkimuksen tukijana.

Rostislav Holthoer tuli tunnetuksi paitsi tiedemiehenä myös armoitettuna esitelmöitsijänä ja taitavana egyptologian yleisen tuntemuksen edistäjänä. Seuran kokoukset, näyttelyt ja matkat ovat yksi esimerkki Holthoerin tarmokkaasta toiminnasta muinaisen Egyptin tuntemuksen hyväksi. Tässä tehtävässä hän menestyksekkäästi käytti hyväkseen kansainvälisiä kontaktejaan ja hänen ansiostaan seura kuuluu jäsenenä egyptologijärjestöihin Egypt Exploration Society ja International Association of Egyptologists. Myös kansainvälisiä luottamustehtäviä hänelle kertyi useita. Holthoer osallistui sekä yhteispohjoismaiseen että suomalaiseen Nubian retkikuntaan vuosina 1961-1966. Hänet kutsuttiin Svenska Arkeologiska Samfundetin jäseneksi 6.4.1981. International Association of Egyptologists -järjestön Pohjoismaiden edustajana hän toimi 1988-1997 ja UNESCOn kansainvälisen komitean Nubiaan suuntautuvan yhteistyöprojektin suomen edustaja hän oli vuosina 1992-1997. Lisäksi hän osallistui Kairon egyptiläisen museon uudistushankkeeseen ja Tutankhamonin haudan esineistön julkaisemiseen. Professori Holthoerin viimeiseksi laajaksi julkaisuksi jäi Muinaisen Egyptin kulttuuri (Otava 1994), jossa hänen persoonallinen kokonaisnäkemyksensä elää.