Tietoa seurasta

Suomen Egyptologinen Seura ry. – Egyptologiska Sällskapet i Finland rf. perustettiin vuonna 1969 edistämään muinaisen Egyptin tuntemusta ja tutkimusta Suomessa. Seuran päätoimintamuotona on kuukausittaiset kokoukset yleisöesitelmineen, joiden lisäksi järjestetään mm. näyttelyjä ja matkoja. Seuralla on myös julkaisutoimintaa, johon kuuluvat kahdesti vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Kirjuri ja egyptologian suomenkielistä oppimateriaalia. Seura on julkaissut satunnaisesti myös suomenkielisiä artikkelikokoelmia.

Seuralla on egyptologian opetusta ja tutkimusta tukeva kirjakokoelma, joka on sijoitettu Helsingin yliopiston kirjastoon (Kaisa-talo, Fabianinkatu 30). Seuran hallussa on professori Rostislav Holthoerin (1937-1997) tieteelliseen jäämistöön kuuluva tuhansien kuvien diakokoelma. Seuran omistamat muinaisegyptiläiset esineet on deponoitu Riihimäen taidemuseoon, jossa osa on esillä näyttelyssä Suomen Egyptologisen Seuran esineistöä – Arkipäivän elämää muinaisessa Egyptissä. Seuran esineitä oli edellisen kerran esillä  Amos Rexin Egyptin loisto -näyttelyssä (9.10.2020-21.3.2021) ja Suomen Egyptologisen Seuran 40-vuotisnäyttelyssä ”Egypti!” Loviisan kaupungin museossa (15.5.-13.9.2009).

Suomen Egyptologinen Seura on Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan jäsen.

Seuran suuri jäsenmäärä (n. 450) on taannut sen, että sen toiminta voidaan kattaa lähes täysin jäsenmaksuilla. Jäseniksi voivat liittyä kaikki egyptologiasta kiinnostuneet.