Publikationer

Julkaisut / Publikationer / Publications

PRELIMINARY REPORT OF THE WORK PERFORMED DURING THE FIFTH
SEASON IN 2012–2013

PRELIMINARY REPORT OF THE WORK PERFORMED DURING THE FOURTH
SEASON IN 2011–2012

PRELIMINARY REPORT OF THE WORK PERFORMED DURING SEASON 2010*

2012
Toivari-Viitala, Jaana
Randanmärkningar från WHTM-projektets fjärde fältperiod, våren 2012, Kirjuri 2/2012, 17–20.

Toivari-Viitala, Jaana
Senaste nytt från WHTM-projektet, Kirjuri 1/2012, 12–17.

2011
Toivari-Viitala, Jaana

Reflektioner över WHTM-projektets tredje fältperiods första del, Kirjuri 1/2011, 4–8.

2011
Maaranen, Nina

Hiekkaa korvissa, Kirjuri 1/2011, 26–30.

2010  
Toivari-Viitala, Jaana
WHTM-projektets andra fältperiod: En kort första återblick, Kirjuri 1/2010, 8–13.

Jaana Toivari-Viitala
Fornminnesvård med lovisakrafter, Östra Nyland 148, 16–17.

2009
Reflektioner över WHTM-projektets första fältperiod, Kirjuri  1/2009, 17–20.