Styrelsen

Ordförande
FD Erja Salmenkivi

Viceordförande
FD Patricia Berg

Skattmästare
FD Heidi Jauhiainen

Sekreterare

Styrelsemedlemmar
FD Patricia Berg
FM Mia Meri
MA, HuK Hanna Sola
Biträd. prof., FD Saana Svärd
Doc., PhD Sami Uljas
FM Saara Uvanto

Kontakt:
e-post: toimisto@egyptologinenseura.fi