Julkaisut / Publikationer / Publications

PRELIMINARY REPORT OF THE WORK PERFORMED DURING THE FOURTH
SEASON IN 2011–2012

PRELIMINARY REPORT OF THE WORK PERFORMED DURING SEASON 2010*

2012
Toivari-Viitala, Jaana
Randanmärkningar från WHTM-projektets fjärde fältperiod, våren 2012, Kirjuri 2/2012, 17–20.

Toivari-Viitala, Jaana
Senaste nytt från WHTM-projektet, Kirjuri 1/2012, 12–17.

2011
Toivari-Viitala, Jaana

Reflektioner över WHTM-projektets tredje fältperiods första del, Kirjuri 1/2011, 4–8.

2011
Maaranen, Nina

Hiekkaa korvissa,Kirjuri 1/2011, 26–30.

2010  
Toivari-Viitala, Jaana
WHTM-projektets andra fältperiod: En kort första återblick, Kirjuri 1/2010, 8–13.
Jaana Toivari-Viitala
Fornminnesvård med lovisakrafter, Östra Nyland 148, 16–17

2009
Reflektioner över WHTM-projektets första fältperiod, Kirjuri  1/2009, 17–20.